Skip to main content

Peluang Kejadian Yang Komplemen

P(A) + P(A') = 1

Keterangan:
P(A) : Peluang kejadian A
P(A') : Peluang kejaian bukan A