Peluang Gabungan Dua KejadianKeterangan:
P(A) : Peluang kejadian A
P(B) : Peluang kejadian B
 : Peluang kejadian A irisan B

Tulisan lain yang berhubungan dengan