Peluang Gabungan Tiga KejadianKeterangan:
P(A) : Peluang kejadian A
P(B) : Peluang kejadian B
P(C) : Peluang kejadian C
 : Peluang kejadian A irisan B
 : Peluang kejadian A irisan C
 : Peluang kejadian B irisan C
 : Peluang kejadian A irisan B irisan C

0 Response to "Peluang Gabungan Tiga Kejadian"

Posting Komentar

Powered by MathJax