Peluang Gabungan Dua Kejadian Saling LepasKeterangan:
P(A) : Peluang kejadian A
P(B) : Peluang kejadian B

Diberdayakan oleh Blogger.